Wettelijke kennisgeving

Legal Notice


De website www.greystore.be is eigendom van KS Company.
Tel : +32 477 917 547 E-mailadres : info@greystore.be
Intracommunautair BTW-nummer : 0465.492. 310

Webmaster :
Als u een anomalie heeft opgemerkt of als u contact wilt opnemen met de hoofdverantwoordelijke van de site, neem dan contact met ons op : info@greystore.be

De informatie op www.greystore.be is uitsluitend bedoeld ter informatie. Grey Interior staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de site gepubliceerde informatie. De informatie op deze site kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Deze informatie kan periodiek worden gewijzigd en de wijzigingen zullen worden verwerkt in nieuwe edities.
Grey Interiors kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten, programma's of diensten die in deze site worden beschreven.

Enige reproductie, representatie, wijziging, publicatie, overdracht, denaturatie, geheel of gedeeltelijk van de site of de inhoud ervan, door welk proces dan ook, en op welk medium dan ook, is verboden.

Niet toegestaan gebruik van de site of de inhoud ervan, van de informatie die erin wordt vrijgegeven, zou de verantwoordelijkheid van de gebruiker met zich meebrengen en zou een inbreuk vormen die wordt bestraft door de artikelen L 335-2 en volgende van de Code de la Propriété intellectuelle (wet op de intellectuele eigendom).

Hetzelfde geldt voor de databanken die, indien van toepassing, op de site www.greystore.be verschijnen en die beschermd zijn door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in de Code de la Propriété intellectuelle (wet op de intellectuele eigendom). Als zodanig zou elke reproductie of extractie de verantwoordelijkheid van de gebruiker met zich meebrengen.

Hypertextlinks
De site www.greystore.be geeft toegang tot andere sites via hypertextlinks. Aangezien Grey Interior niet de beheerder van deze sites is, kan het de inhoud ervan niet controleren. Grey Interior kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze sites, noch voor het eventueel verzamelen en doorgeven van persoonlijke gegevens, het plaatsen van cookies of enig ander proces voor hetzelfde doel dat door deze sites wordt uitgevoerd.

Alle publieke of private sites zijn bevoegd om zonder voorafgaande toestemming een link naar de site www.greystore.be te plaatsen, op voorwaarde dat :

- de pagina's van www.greystore.be niet in de pagina's van een andere site worden genest.
- alleen de hoofdURL te gebruiken: www.greystore.be (geen link naar een binnenpagina)

Hosting
Site gehost op : SHOPIFY